(2kB)   (3kB)   (4kB)      
(43kB)
(14kB)

sesje studyjne, plenerowe

fotoreportaże

obróbka graficzna zdjęć(20kB)
Nowo wydana publikacja albumowa prezentuje Gminę Koszęcin - jej historię i charakterystykę, walory przyrodnicze i kulturowe oraz wszystkie sołectwa wchodzące w jej skład: Koszęcin, Brusiek, Cieszowa, Sadów, Strzebiń, Wierzbie, Rusinowice oraz mniejsze przysiółki: Piłka, Irki, Prądy. Otoczenie lasów, liczne szlaki rowerowe i piesze, infrastruktura związana z rekreacją wodną, parki, cztery zabytkowe drewniane kościoły, dworki i pałace stanowią o atrakcyjności tego miejsca. Niewątpliwym walorem przyciągającym gości z całej aglomeracji jest nowoczesny Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z kąpieliskiem na rzece Leśnicy - dopływie Małej Panwi. Najbardziej okazała budowla gminy - pałac - jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", który swoimi występami rozsławił Koszęcin i Śląsk na całym świecie.(20kB)
Jest to publikacja albumowa, która na barwnych fotografiach ukazuje atrakcje Gminy Tworóg, prezentując poszczególne jej sołectwa: Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Mikołeska, Połomia, Wojska, Świniowice, Koty. Gmina Tworóg ma do zaoferowania wiele walorów rekreacyjno-krajobrazowych. To teren przede wszystkim sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury. Przez gminę przebiegają szlaki rowerowe i piesze. Dużą atrakcją jest malowniczy zespół pałacowo-parkowy w Brynku wraz z ogrodem botanicznym oraz zalew na rzece Brzeźnica z ośrodkiem campingowym, basenem i infrastrukturą towarzyszącą. Ciekawy zakątek stanowią również śródleśne stawy paciorkowe (tzw. Stawy Szkarotkowe) w Połomii. Walory przyrodnicze i kulturowe stanowią magnes dla poszukujących spokoju i ciszy turystów z zatłoczonego, gwarnego Śląska.(20kB)
Publikacja prezentuje niewielką, ale malowniczą i mogącą poszczycić się bogatą historią Gminę Świerklaniec. Książka zawiera wiele interesujących informacji dotyczących dziejów ziemi świerklanieckiej, a także jej walorów przyrodniczych, turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych. Ponadto przybliża losy dawnych panów tych ziem - arystokratycznego rodu Henckel von Donnersmarck. W publikacji zaprezentowane zostały wszystkie sołectwa wchodzące w skład gminy: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Orzech i Nowe Chechło. Wydanie wzbogacają mapki, a także fotografie współczesne oraz archiwalne, w tym również przedstawiające nieistniejące już zabytki, jak luksusowy, zaliczany do najpiękniejszych w ówczesnej Europie pałac zwany „Małym Wersalem” i stary zamek piastowski.(28kB)
Kolejne, uaktualnione i wzbogacone wydanie opisujące piękno powiatu tarnogórskiego, w którego skład wchodzą: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Kalety, Radzionków, Świerklaniec, Ożarowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg, oraz jego okolic: Piekar Śląskich i Koszęcina. Przewodnik zawiera dane dotyczące m.in. historii, położenia i lokalizacji najważniejszych obiektów i atrakcji turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych, zabytków, szlaków turystycznych, rowerowych itp. Publikacja wzbogacona została o nowe, barwne fotografie, kolorowe mapki prezentujące położenie atrakcji turystycznych poszczególnych miast i gmin, legendy oraz dużą mapę atrakcji powiatu tarnogórskiego, Piekar Śląskich i Koszęcina.(20kB)
Publikacja prezentuje dzieje zabytkowej kamienicy, mieszczącej słynną tarnogórską winiarnię „Sedlaczek”. Przybliża również historię miasta Tarnowskie Góry i jego dawne handlowe powiązania z Węgrami, a także przedstawia znane postacie historyczne, które odwiedziły miasto (m.in. Jan III Sobieski, August II Mocny). Prezentuje również zbiory Muzeum Miejskiego znajdującego się na piętrze budynku. Wydanie opatrzone zostało przedmową Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie oraz wzbogacone opowiadaniami i licznymi fotografiami. Ponadto prezentuje karty pamiątkowej kroniki lokalu z wpisami gości, m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego. Książka rekomendowana jest przez Śląską Izbę Turystyki oraz Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.(21kB)
Album przedstawia historię Nakła, jego panów oraz dobra, które po nich pozostały. Wydanie opatrzone zostało przedmową hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarck - wnuka ostatniego pana Nakła, Łazarza V. Ponadto zawiera drzewo genealogiczne nakielskiej linii rodu, a także reportaż fotograficzny z wizyty hrabiostwa na ziemi tarnogórskiej w 2004 r. Książka zawiera liczne zdjęcia dokumentujące renowację pałacu, ukazuje również inne dobra rodu, m.in. kościół, mauzoleum, Dom Pomocy Społecznej Sióstr Boromeuszek, folwark, park przypałacowy. Album wzbogacony został o opis i zdjęcia najważniejszych obiektów w Nakle oraz mapy powiatu tarnogórskiego, gminy Świerklaniec, plany parków w Nakle Śl. i w Świerklańcu, a także pocztówki ukazujące atrakcje regionu.(18kB)
Drugie wydanie publikacji związanej z oddaniem do użytku zamku w Starych Tarnowicach oraz opisującej jego historię. Dodatkowo zawiera legendy, historyczne ryciny, a także fotografie przedstawiające etapy renowacji obiektów oraz okoliczne atrakcje. Wydanie to zostało zaktualizowane zgodnie ze stanem obiektów Kompleksu Zamkowego na dzień dzisiejszy i uzupełnione m.in. o dodatkowe fotografie, legendy, mapy, plany, a także wydarzenia i imprezy kulturalne, które odbyły się na zamku.(19kB)
„Od gwarka do Donnersmarcka” to zbiór opowiadań zainspirowanych dziejami ziemi tarnogórskiej i codziennym życiem jej mieszkańców - zarówno prostych ludzi, jak i arystokracji. Opowiadania te zaznajamiają czytelników z ciekawymi, zabytkowymi obiektami powstałymi na tych terenach, przybliżają też sylwetki wybranych postaci, które zapisały się w bogatej lokalnej historii. Publikacja została wzbogacona rysunkami obrazującymi m.in. zamek w Starych Tarnowicach, zabytkową tarnogórską winiarnię „Sedlaczek”, a także posiadłości hrabiowskiego rodu Henckel von Donnersmarck w Nakle Śląskim i książęcego - w Świerklańcu.(19kB)
Autorka cechuje się wielką wyobraźnią i ogromną wiedzą na temat panów zamieszkujących ziemię śląską. Oddaje atmosferę dawnych lat, bazując na relacjach świadków tamtych wydarzeń i opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Z niezwykłą wnikliwością, w interesujący i barwny sposób opisuje życie codzienne rodu Henckel von Donnersmarck z ich radościami i smutkami, wzlotami i upadkami. Lektura książki zaznajamia nas z historią panów Świerklańca, Nakła, Rept, Bytomia i Siemianowic, wciągając w wir wydarzeń i intryg.(19kB)
Książka w barwny i przystępny sposób opisuje historię Śląska od średniowiecza, zmiany zachodzące na tych ziemiach, ich włodarzy, czasy obu wojen światowych i stanu wojennego aż do dnia dzisiejszego. Autor - tarnogórzanin - część życia spędził na emigracji we Wiedniu i z tamtej perspektywy przedstawił współczesne wydarzenia, opierając się na zbiorach Narodowej Biblioteki Wiedeńskiej. W treść książki wplótł własne przeżycia i przemyślenia.(16kB)
Opowieść, której akcja toczy się w okresie międzywojennym, opisuje realia życia tamtych trudnych czasów oraz okres okupacji i pracy przymusowej. W treści książki można się doszukać wątków biograficznych autorki wywodzącej się ze Śląska, którą koleje losu rzuciły do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Kaya Mirecka Ploss przez długi czas pełniła funkcje Dyrektora Wykonawczego Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie, angażując się społecznie na rzecz krzewienia kultury polskiej wśród Polonii amerykańskiej. Od lat współpracuje z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Co roku zaprasza dzieci z Polski na wakacje do USA. Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim, do której uczęszczała, w 2006 r. nadano jej imię.

NAKŁAD WYCZERPANY:

(16kB)        (16kB)

(16kB)        (16kB)

(10kB)

Nasza firma istnieje od 1990 r. Zajmujemy się turystyką krajową i zagraniczną, a specjalizujemy się zwłaszcza w turystyce przyjazdowej na południe Polski. Zapewniamy kompleksową obsługę, w tym programowanie pobytów, przewodnictwo i pilotaż. Jesteśmy członkiem Śląskiej Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy autorami kilkunastu publikacji książkowych i przewodników oraz widokówek i folderów promujących atrakcje naszej śląskiej ziemi. Prowadzimy prelekcje i prezentacje. Nasza działalność została wielokrotnie nagrodzona.

(10kB)

Turystyka-Fotografika-Wydawnictwo "ED-FEL"

42-620 Nakło Śl.
ul. Dworcowa 32

tel. (32) 284 33 47
tel. kom. 608 086 785

edfel@edfel.pl