(2kB)   (3kB)   (4kB)      
(43kB)
(14kB)

studio and outdoor sessions

photoreportages

graphic processing of photos(20kB)
Publikacja prezentuje niewielką, ale malowniczą i mogącą poszczycić się bogatą historią Gminę Świerklaniec. Książka zawiera wiele interesujących informacji dotyczących dziejów ziemi świerklanieckiej, a także jej walorów przyrodniczych, turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych. Ponadto przybliża losy dawnych panów tych ziem - arystokratycznego rodu Henckel von Donnersmarck. W publikacji zaprezentowane zostały wszystkie sołectwa wchodzące w skład gminy: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Orzech i Nowe Chechło. Wydanie wzbogacają mapki, a także fotografie współczesne oraz archiwalne, w tym również przedstawiające nieistniejące już zabytki, jak luksusowy, zaliczany do najpiękniejszych w ówczesnej Europie pałac zwany „Małym Wersalem” i stary zamek piastowski.(28kB)
Kolejne, uaktualnione i wzbogacone wydanie opisujące piękno powiatu tarnogórskiego, w którego skład wchodzą: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Kalety, Radzionków, Świerklaniec, Ożarowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg, oraz jego okolic: Piekar Śląskich i Koszęcina. Przewodnik zawiera dane dotyczące m.in. historii, położenia i lokalizacji najważniejszych obiektów i atrakcji turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych, zabytków, szlaków turystycznych, rowerowych itp. Publikacja wzbogacona została o nowe, barwne fotografie, kolorowe mapki prezentujące położenie atrakcji turystycznych poszczególnych miast i gmin, legendy oraz dużą mapę atrakcji powiatu tarnogórskiego, Piekar Śląskich i Koszęcina.(20kB)
Publikacja prezentuje dzieje zabytkowej kamienicy, mieszczącej słynną tarnogórską winiarnię „Sedlaczek”. Przybliża również historię miasta Tarnowskie Góry i jego dawne handlowe powiązania z Węgrami, a także przedstawia znane postacie historyczne, które odwiedziły miasto (m.in. Jan III Sobieski, August II Mocny). Prezentuje również zbiory Muzeum Miejskiego znajdującego się na piętrze budynku. Wydanie opatrzone zostało przedmową Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie oraz wzbogacone opowiadaniami i licznymi fotografiami. Ponadto prezentuje karty pamiątkowej kroniki lokalu z wpisami gości, m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego. Książka rekomendowana jest przez Śląską Izbę Turystyki oraz Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.(21kB)
Album przedstawia historię Nakła, jego panów oraz dobra, które po nich pozostały. Wydanie opatrzone zostało przedmową hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarck - wnuka ostatniego pana Nakła, Łazarza V. Ponadto zawiera drzewo genealogiczne nakielskiej linii rodu, a także reportaż fotograficzny z wizyty hrabiostwa na ziemi tarnogórskiej w 2004 r. Książka zawiera liczne zdjęcia dokumentujące renowację pałacu, ukazuje również inne dobra rodu, m.in. kościół, mauzoleum, Dom Pomocy Społecznej Sióstr Boromeuszek, folwark, park przypałacowy. Album wzbogacony został o opis i zdjęcia najważniejszych obiektów w Nakle oraz mapy powiatu tarnogórskiego, gminy Świerklaniec, plany parków w Nakle Śl. i w Świerklańcu, a także pocztówki ukazujące atrakcje regionu.(18kB)
Drugie wydanie publikacji związanej z oddaniem do użytku zamku w Starych Tarnowicach oraz opisującej jego historię. Dodatkowo zawiera legendy, historyczne ryciny, a także fotografie przedstawiające etapy renowacji obiektów oraz okoliczne atrakcje. Wydanie to zostało zaktualizowane zgodnie ze stanem obiektów Kompleksu Zamkowego na dzień dzisiejszy i uzupełnione m.in. o dodatkowe fotografie, legendy, mapy, plany, a także wydarzenia i imprezy kulturalne, które odbyły się na zamku.(19kB)
„Od gwarka do Donnersmarcka” to zbiór opowiadań zainspirowanych dziejami ziemi tarnogórskiej i codziennym życiem jej mieszkańców - zarówno prostych ludzi, jak i arystokracji. Opowiadania te zaznajamiają czytelników z ciekawymi, zabytkowymi obiektami powstałymi na tych terenach, przybliżają też sylwetki wybranych postaci, które zapisały się w bogatej lokalnej historii. Publikacja została wzbogacona rysunkami obrazującymi m.in. zamek w Starych Tarnowicach, zabytkową tarnogórską winiarnię „Sedlaczek”, a także posiadłości hrabiowskiego rodu Henckel von Donnersmarck w Nakle Śląskim i książęcego - w Świerklańcu.(19kB)
Autorka cechuje się wielką wyobraźnią i ogromną wiedzą na temat panów zamieszkujących ziemię śląską. Oddaje atmosferę dawnych lat, bazując na relacjach świadków tamtych wydarzeń i opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Z niezwykłą wnikliwością, w interesujący i barwny sposób opisuje życie codzienne rodu Henckel von Donnersmarck z ich radościami i smutkami, wzlotami i upadkami. Lektura książki zaznajamia nas z historią panów Świerklańca, Nakła, Rept, Bytomia i Siemianowic, wciągając w wir wydarzeń i intryg.(19kB)
Książka w barwny i przystępny sposób opisuje historię Śląska od średniowiecza, zmiany zachodzące na tych ziemiach, ich włodarzy, czasy obu wojen światowych i stanu wojennego aż do dnia dzisiejszego. Autor - tarnogórzanin - część życia spędził na emigracji we Wiedniu i z tamtej perspektywy przedstawił współczesne wydarzenia, opierając się na zbiorach Narodowej Biblioteki Wiedeńskiej. W treść książki wplótł własne przeżycia i przemyślenia.(16kB)
Opowieść, której akcja toczy się w okresie międzywojennym, opisuje realia życia tamtych trudnych czasów oraz okres okupacji i pracy przymusowej. W treści książki można się doszukać wątków biograficznych autorki wywodzącej się ze Śląska, którą koleje losu rzuciły do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Kaya Mirecka Ploss przez długi czas pełniła funkcje Dyrektora Wykonawczego Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie, angażując się społecznie na rzecz krzewienia kultury polskiej wśród Polonii amerykańskiej. Od lat współpracuje z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Co roku zaprasza dzieci z Polski na wakacje do USA. Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim, do której uczęszczała, w 2006 r. nadano jej imię.W PRZYGOTOWANIU:

(16kB)        (16kB)NAKŁAD WYCZERPANY:

(16kB)        (16kB)

(16kB)        (16kB)

(10kB)

Our company has existed since 1990. We deal with domestic and foreign tourism, and we specialize in inbound tourism to the south of Poland. We provide comprehensive services, including the programming of stays, guidance and piloting. We are a member of the Silesian Chamber of Tourism and the Chamber of Tourism of the Republic of Poland.

We are the authors of several books and guides as well as postcards and folders promoting the attractions of our Silesian land. We conduct lectures and presentations. Our activity has been repeatedly awarded.

(10kB)

Tourism-Photography-Publishing "ED-FEL"

42-620 Nakło Śl.
ul. Dworcowa 32

phone: (32) 284 33 47
mobile: 608 086 785

edfel@edfel.pl